Amell fra 112 Carlota Galgos

Amell ankommer til Danmark i juni 2018, hvor han skal bo hos sin nye familie i København.